?

Log in

No account? Create an account
sick bastard
Говорю я редко, но пылко, а вообще по жизни не многословен, точнее молчалив
8th May 2014 
8th-May-2014 12:59 pm
Тупка
tumblr_n4p8o6OfMt1qa1iiqo1_500
Comments 
8th-May-2014 09:34 am (UTC)
да, кубрик актуален.
This page was loaded Oct 17th 2019, 3:11 am GMT.